blog

Examensarbete Fotoskolan STHLM

”Hjälp Folkhälsomyndigheten med en kampanj för ökad medvetenhet kring farorna med tatueringar och informera om riskerna med ett flertal färger som används vid tatuering.” Ungefär så började äventyret...

Det var vårt sista arbete, med stort A, vårt examensarbete och jag hade noll idéer till att börja med. Jag ville prova på att sätta ihop bilder i ett flöde, göra videoklipp och det är det som ni ser ovanför. Man ser de dock med fördel på Instagram där videon loopas automatiskt.

Till det tillkom det fyra olika affischer, tre av dem med direkt koppling till videoklippen ovan, den sista var en idé jag fick om en naturlig övergång mellan tatuering och natur.

 

Our last work as photostudents was to do a campaign to inform of the dangers with certain inks they use when tatooing.

Nuestro último trabajo como estudiantes era hacer una campaña para informar sobre los peligros que existen con ciertas tintas que usan para tatuar.