blog

.a3 slowly updating the page

while trying to get rid of a cough from hell I am going through the site and doing some updates in some sections, moving others and giving the page some life.

Sakta men säkert börjar jag uppdatera sidan, ändrar lite i ordningen, lägger till och tar bort bilder och ja, försöker få en bättre överblick över allt.

Poco a poco voy actualizando la página, cambiando secciones, quitando y poniendo fotos, y tratando de mejorar.

Miguel HerranzinfoComment